Home | Asia Kangnam co.,ltd : บริษัท เอเซีย กังนัม จำกัด
บริษัท เอเซีย กังนัม จำกัด ผู้ผลิต และจำหน่าย ผ้าใยแก้ว ผ้าใยคาร์บอน ผ้าใยอารามิด ผ้าซิลิก้า และสินค้าอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับใยแก้วในประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2536
ด้วยประสบการณ์ ความรู้ และเทคโนโลยี บริษัทจึงเป็นผู้นำในการจัดจำหน่ายสินค้าสู่หลากหลายอุตสาหกรรมการผลิต เช่น พลาสติกเสริมแรงด้วย
เส้นใยแก้ว หรือ เอฟอาร์พี ฉนวนกันความร้อน ฉนวนกันเสียง ยุทโธปกรณ์ วัสดุงานก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์อากาศยาน อุปกรณ์กีฬา นันทนาการ และ
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนต่างๆ